DDA, Psychoterapia

DDA – psychoterapia osób z rodzin alkoholowych

      Choroba alkoholowa rodzica czy też opiekuna (np. dziadka, babci), bardzo istotnie wpływa na rozwój psychologiczny dziecka. Konsekwencje życia w rodzinie dotkniętej  chorobą alkoholową są odczuwalne w dorosłym życiu. Warto budować świadomość społeczną w tym temacie.

Na początek trochę danych statystycznych z naszego podwórka:

  • Według badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, aż 1,6 miliona Polaków może cierpieć na uzależnienie od alkoholu.
  • Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w 2019 roku w Polsce stwierdzono 20 485 zgonów z powodu chorób układu krążenia związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu.
  • Według badania CBOS z 2020 roku, 31% Polaków przyznało się do spożycia alkoholu w ostatnim miesiącu, a 23% badanych deklarowało spożycie alkoholu w ilości większej niż 2 standardowe porcje w ciągu jednego dnia.
  • Według raportu “Alkohol w Polsce. Problemy i wyzwania” z 2016 roku, około 2 miliony dzieci i młodzieży w Polsce dorasta w rodzinach, w których rodzice nadużywają alkoholu.

Problem z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od niego istnieje! I to na bardzo szeroką skalę!

Syndrom DDA, czyli Syndrom Dorosłych Dzieci alkoholików, to zespół objawów psychologicznych, emocjonalnych i społecznych, przejawiających się w dorosłym życiu i utrudniających funkcjonowanie. Wynikają one z dorastania w rodzinie, w której jedno lub oboje rodziców/opiekunów byli uzależnieni od alkoholu. Syndrom DDA nie musi dotyczyć  każdej osoby wychowującej się w domu alkoholowym.

Osoba z syndromem DDA:

  • Ma problem z samooceną i niskim poczuciem własnej wartości. Jest to szczególnie silne w momencie, w którym jako dziecko, osoba nie słyszała pozytywnych komunikatów na swój temat lub była pośrednio/bezpośrednio obwiniana za uzależnienie rodzica/opiekuna. Osoba taka już od najmłodszych lat mogła czuć się gorsza od innych, a uczucie to towarzyszy jej również w dorosłym życiu.
  • Czuje lęk, niepewność i ma trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Osoby z rodzin alkoholowych już od najmłodszych lat borykały się z niepewnością co do przyszłości, bezpieczeństwa, czy też zachowania opiekuna. Brak bezpiecznej relacji w dzieciństwie istotnie utrudnia poczucie się bezpiecznie w relacji z innymi ludźmi. Dorosłe dziecko alkoholika może mieć trudności w zbudowaniu trwałej i satysfakcjonującej relacji romantycznej.
  • Ma skłonność do izolacji i unikania towarzystwa. Dzieci z rodzin alkoholowych bardzo często uczone są dochowywania tajemnicy odnośnie tego, co dzieje się w domu. Unikanie towarzystwa ułatwia dochowanie tajemnicy i chroni przed poczuciem wstydu i gorszości. Ciąży na nich poczucie niezdrowej lojalności względem opiekunów.
  • Ma trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu trwałych relacji międzyludzkich, z powodu braku stabilnych i bezpiecznych wzorców relacji z pierwotnymi opiekunami.
  • Ma skłonność do ucieczki w pracę, narkotyki, alkohol lub inne uzależnienia. Niestety… osoby pochodzące z domów alkoholowych mogą powielać schemat np. z powodu braku narzędzi do radzenia sobie z trudnych emocjami i wspomnieniami.
  • Ma skłonność do ciągłego dawania i braku umiejętności przyjmowania pomocy od innych osób. Oprócz tego częstym zjawiskiem jest też popadanie w schemat toksycznego samopoświęcenia i branie nieadekwatnej odpowiedzialności za innych. I jest to bardzo częste zjawisko. Osoba z rodziny alkoholowej od najmłodszych lat uczy się tego, że jest skazana na siebie, a oprócz tego odpowiedzialna za pijanego opiekuna. Potrzeby opiekuna stają się ważniejsze, a potrzeby dziecka zostają zaniedbane.

Terapia osób z DDA

Terapia osób z DDA opiera się na dotarciu do błędnych przekonań, powstałych w dzieciństwie i przeformułowaniu ich w przekonania pomocne.
Podczas terapii osoby z rodzin alkoholowych budują poczucie ich własnej wartości, uczą się dostrzegać w sobie siłę, stawiać granice i skutecznie ich bronić.
Terapia w dużej mierze opiera się również na nauce oddawania odpowiedzialności za innych – innym. Tak aby pojawiła się przestrzeń na kierowanie własnym życiem.

To nauka odrzucania poczucia winy i rezygnacji z niszczącego samopoświęcenia.

Terapia osób z DDA opiera się na POKAZANIU tym osobom, że istnieją, są ważni i zasługują na wartościowe życie, a rodzina alkoholowa ich nie definiuje! Najwyższą skuteczność wykazuje tu terapia Poznawczo – Behawioralna lub Terapia Schematów.

Jeśli jesteś dorosłym dzieckiem z rodziny alkoholowej, zapisz się na terapię online. Daj sobie szansę!

zacznij jeszcze raz

Oferta

Zobacz na jaką pomoc możesz liczyć. Zdecyduj jaka forma kontaktu będzie dla Ciebie najbardziej przyjazna i daj sobie szanse na lepsze jutro.

do poczytania

Blog

Znajdziesz tu artykuły oparte na najnowszej wiedzy naukowej, inspirujące myśli, przydatne narzędzia i recenzje książek, które warto przeczytać.

daj znać czego potrzebujesz

Kontakt

Skontaktuj się ze mną! Napisz krótko z czym się zmagasz. Daj znać, jeżeli masz jakieś pytania, lub potrzebujesz materiałów psychoedukacyjnych.

Iza

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w nurcie CBT, autorką książki "O czym kłamią myśli" oraz poradnika "Pozytywne dojrzewanie".

Dodaj komentarz